Samverkanspartners och sponsorer

Stort tack till våra samverkanspartners och sponsorer!

Samverkanspartners

Socialförvaltningen i sydväst
Mellan juli 2023 och december 2025 ingår vi i ett I.O.P med Socialförvaltningen Sydväst. Göteborgs stad.

Familjebostäder
Stort tack för all hjälp med ny lokal!
Fr o m december 2023 har vi ett avtal med Familjebostäder i Göteborg om en lokal på Riksdalersgatan 23.

Arbvux (Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning)
Fr o m oktober 2023 tar vi emot ferieanställda ungdomar i Göteborgs stad.

Västra Götalandsregionen (VGR)
Under 2023 fick vi ekonomiska medel för att vidareutveckla Högsbo Leksaksbibliotek genom uppsökande, utåtriktad verksamhet samt för att bygga en hemsida.

FINSAM (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)
Under 2023 har vi samarbetat kring sysselsättning i Högsbo Leksaksbiblioteks verksamhet.

Hyresgästföreningen
Tack för bidrag till driften under 2023.
Vi samarbetade genom att anordna klimatdagar en gång i månaden med distribution av gratis kläder till både barn och vuxna samt försäljning av våfflor.

Sponsorer

Maddes fötter - Medicinsk fotvård
Ekonomiskt bidrag till socialt arbete 2024