Samarbeten

Stort tack till våra samarbetspartners!

Västra Götalandsregionen (VGR)
Under 2023 får vi ekonomiska medel för att vidareutveckla Högsbo Leksaksbibliotek genom uppsökande, utåtriktad verksamhet samt att bygga en hemsida.

Socialförvaltningen i sydväst
Mellan juli 2023 och dec 2025 ingår vi nu i ett I.O.P med Socialförvaltningen Sydväst. Göteborgs stad.

FINSAM (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)
Under 2023 samarbetar vi kring sysselsättning i Högsbo Leksaksbiblioteks verksamhet.

Arbvux (Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning)
From oktober 2023 börjar vi ta emot ferieanställda ungdomar i Göteborgs stad.

Hyresgästföreningen
Tack för bidrag till driften under 2023!
Vi samarbetar genom att anordna klimatdagar en gång i månaden med distribution av gratis kläder samt försäljning av våfflor.

Familjebostäder
Stort tack för all hjälp med ny lokal!
Fr o m december 2023 har vi ett avtal med Familjebostäder i Göteborg om en lokal på Riksdalersgatan 23.